• Šolski G103 Twin Astir. Lepotec!
  • Še en lep prilet..
  • Verry short final!
  • DG101 pripravljen za poletanje
  • Short final 29
  • D1 pripravljen za poletanje
  • Samo sence...
  • Clear for takeoff rwy 31

Osrednja vaja Slovenske vojske PREMIK 2013

22.05.2013 20:34


Skladno z načrtovanimi usposabljanji v letu 2013 bo Slovenska vojska (SV) med 27. majem in 7. junijem izvedla osrednjo vajo Premik 2013 — potekala bo na ozemlju in v zračnem prostoru Republike Slovenije. Na vaji, ki jo vodi 1. brigada SV, sodeluje več kot 400 pripadnic in pripadnikov, vaja pa je sestavljena iz treh sklopov.

V prvem sklopu vaje od 27. maja dalje SV preverja zmogljivosti 1. brigade po preoblikovanju taktične ravni poveljevanja SV. 


V drugem sklopu vaje SV preverja doseganje končnih operativnih zmogljivosti čet 10. pehotnega polka. Dejavnosti potekajo na območju Notranjskega Krasa, in sicer v okolici Kostanjevice na Krasu, Komna ter v krajih severovzhodno od Sežane in vzhodno od Divače. Pripadniki 10. pehotnega polka naloge izvajajo tudi na zemljiščih, ki niso v lasti SV, in so bila skladno s slovensko zakonodajo vpoklicana v uporabo. Dejavnosti se izvajajo na javnih cestah oz. na utrjenih gozdnih poteh, pri čemer so za okolico v pretežni meri nemoteče. Skladno z zakonodajo pa bo SV morebitne poškodbe na teh zemljiščih po koncu vaje odpravila.

V tretjem sklopu vaje med 2. in 7. junijem poteka mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike 2013, na kateri bo SV v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva usposabljala usmerjevalce zračne podpore. Usposabljanje poteka na štirih delovnih točkah (DT) po Sloveniji — na Osrednjem vadišču SV Postojna (LR), kjer bodo letala Pilatus SV izvajala tudi bojno streljanje na cilje na kopnem, območju Gotenice pri Kočevski Reki (DT3), območju Vrhovega pri Sevnici (DT4) ter na širšem območju Soriške Planine (DT2), kjer zračna plovila simulirajo letalsko podporo. Zaradi zagotovitve varne izvedbe vaje ter varnega in neprekinjenega zračnega prometa bodo nad območji izvajanja vaje začasne zapore zračnega prostora.
Proložene datoteke: