Zgodovina

zgodovina_slika

Če bi vprašali slovenske letalske zanesenjake, katera so najstarejša letališča v Sloveniji, bi le malokdo naštel tudi Letališče v Divači.

Letališče je postalo operativno decembra leta 1916 in je verjetno najstarejše še operativno letališče v Sloveniji, ki še stoji na prvotni lokaciji.

Letališče je zgradilo Avstro-Ogrsko vojno letalstvo, za potrebe in oskrbo Soške fronte. Za izgradnjo letališča so iskali primerno ravne terene blizu železnic. Želeli so postaviti letališče bolj v notranjosti pokrajine (Planinsko polje, Logatec), vendar so se zaradi močvirnatega terena in zimske megle, ki prevladuje tam, odločili za terene na Krasu.

Za gradnjo letališča so, zaradi neravnega terena in utrjevanja le tega ter zasipanja vrtač, pripeljali 500 vojnih ujetnikov, ki so na letališču delali v zimi 1916-1917. Ko je bilo letališče decembra 1916 pripravljeno, so priletela prva letala. Shranjena so bila v platnenih hangarjih, le ti pa niso bili primerni za kraško burjo, zato je vsako močnejše neurje naredilo na letališču veliko škode. Zaradi strateške lege letališča so se odločili, da letališče vseeno obdržijo operativno, so pa zaradi burje platnene hangarje nadomestili z velikimi kovinskimi.

V Divači so med Prvo svetovno vojno delovale naslednje eskadrilje:

Flik: 101g (1916) in FLG1 (1917)

Formacija K.u.K. Luftfahrtruppe:
ena letalska četa (Fliegerkompanie – Flik) je imela v sestavi:

 • 1 častnik poveljnik Flik
 • 1 častnik pilot – vodja pilotov
 • 7 podčastnikov pilotov
 • 8 častnikov opazovalcev
 • 1 častnik letalski tehnik
 • 163 podčastnikov in vojakov za oskrbo, t.i. kopensko osebje

To je skupaj 181 mož.
Takšna posadka je razpolagala s 6 letali v bojni uporabi, 2 letali v rezervi, 2 osebnimi avtomobili in 3 tovornimi vozili.
Letališča:

 • Ajševica: Flik 2, 12 (1915); Flik 4 (1916)
 • Ajdovščina: Flik 4, 12 (1915); Flik 2, 4, 8, 12, 19, 28, 32 (1916); Flik: 2, 12D, 19, 51J, 55J, 58
 • Vipava; Flik 4 (1917)
 • Podnanos; Flik 32, 34, 35 (1916); Flik 35 (1917)
 • Sežana: Flik 41J, 42J (1917)
 • Divača: Flik 101G (1916); FLG1 (1917)
 • Vrhnika: Flik 57F (1917)
 • Logatec: Flik 54 (1917)
 • Prosek: Flik 23, 42J (1917)
 • Bled: Jagdstaffel I./64990

kratice:

 • FLG = Fluggeschwader: (letalska skupina)
 • J-FLIK: Jagd-Flik: (Lovska bojna eskadrilija)
 • D-FLIK: (splošna eskadrilija neposredno podrejena divizijskemu poveljstvu)
 • F-FLIK: Fernaufklärungs-Fliks: (Eskadrilija z velikim območjem delovanja)
 • G-FLIK: Grossflugzeug-Flik: (Bombniška eskadrilija)
 • K-FLIK: Korps-Flik: (opazovalno-izvidniška eskadrilija za potrebe korpusa)
 • P-FLIK: Photoaufklärungs-Flik: (fotografska eskadrilija)
 • Rb-FLIK: reihenbild-Flik: (Eskadrilija za izdelavo strip-fotoposnetkov)
 • S-FLIK (Ds-flik): Schlacht-Fliks: (eskadrilija za razna bojna dejstvovanja in oskrbo, ter artilerijska in bombniška usmerjanja)

V Divači je bilo med prvo vojno baziranih med 28 in 36 letal različnih tipov.

Konec prve svetovne vojne je letališče prišlo pod Italijo, ki je področje letališča, proti nadomestilu, nacionalizirala in ga dogradila. Znano je, da je bilo letališče operativno vsaj med leti 1932 in 1936, potem pa so začeli letala seliti v Severno Afriko in letališče je postajalo vse manj uporabljano.

Po koncu Druge svetovne vojne je letališče prišlo pod okrilje JA, vendar so ga zaradi bližine državne meje zaprli. V povojnih letih je letališče bolj ali manj propadalo in se zaraščalo, občasno pa je služilo kot poligon JA.